Associate Professor Nigel Crawford is interviewed by Dr Harry Nespolon, GP and RACGP president on Healthed Australia’s Going Viral podcast. They discuss COVID-19 and children and cover the following:

  • Có phải trẻ em là đối tượng siêu lây lan, không có triệu chứng?
  • Lây truyền ở trường và ở nhà – chúng ta biết gì?
  • Trẻ bị sốt – tôi có nên nghi ngờ mắc COVID-19 không?
  • cân nhắc chăm sóc trẻ em
  • Đồng nhiễm cúm và tiêm phòng
  • Trẻ sơ sinh và lây truyền dọc

Bạn có thể nghe podcast tại đây:

Healthed Australia: Going Viral Tập 27: Trẻ em, trẻ sơ sinh và sự lây truyền; cân nhắc chăm sóc trẻ em; đồng nhiễm cúm và tiêm phòng