Trung tâm Nghiên cứu và Giám sát Tiêm chủng Quốc gia (NCIRS) đã phát triển một nguồn tài nguyên đơn giản để giúp các cá nhân đưa ra quyết định về việc liệu việc tiêm vắc xin COVID-19 có phù hợp với họ hay không.

Tài nguyên này do các chuyên gia hàng đầu về tiêm chủng và Y tế công cộng tạo ra và được thiết kế theo 5 bước đơn giản để cung cấp thông tin về vi-rút và vắc-xin COVID-19, cân nhắc các rủi ro và lợi ích của việc tiêm chủng cũng như hỗ trợ đưa ra quyết định.

Để truy cập Hỗ trợ Quyết định, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới:
Tài nguyên mới do NCIRS phát triển: Hỗ trợ Quyết định: Tôi có nên tiêm vắc xin COVID-19 không?