Tiếp theo từ sự kiện ảo nhỏ CVU của chúng tôi: Các vấn đề về tim: viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim liên quan đến việc tiêm vắc-xin COVID-19 mRNA, Trung tâm Giáo dục về Vắc xin Melbourne vui mừng thông báo về nguồn thông tin mới nhất của chúng tôi Đối thoại MVEC: viêm cơ tim/viêm màng ngoài tim sau khi tiêm vắc-xin mRNA​. 

Vodcast này xem xét sâu hơn về sự kiện bất lợi được quan tâm đặc biệt (AESI) này và có sự góp mặt của khách mời đặc biệt Tiến sĩ Tom Shimabukuro, phó giám đốc Văn phòng An toàn Tiêm chủng tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) ở Atlanta, Georgia, ở trò chuyện với Tiến sĩ Daryl Cheng và Phó Giáo sư Nigel Crawford.

To find out more about this resource, please visit our MVEC Events page.