Bộ Y tế Chính phủ Úc đã phát hành một tài liệu có tiêu đề 'Cân nhắc lợi ích tiềm năng so với nguy cơ gây hại từ COVID-19 AstraZeneca.' Tài liệu này cung cấp thông tin để hỗ trợ bệnh nhân đưa ra quyết định sáng suốt về việc có nên tiêm vắc xin COVID-19 AstraZeneca hay không.

Mặc dù ATAGI khuyên rằng vắc-xin COVID-19 của AstraZeneca và Pfizer được khuyến nghị cho tất cả người lớn, nhưng vắc-xin Pfizer được ưu tiên cho những người dưới 50 tuổi do nguy cơ huyết khối do tác dụng phụ rất hiếm gặp với hội chứng giảm tiểu cầu (TTS), có thể xảy ra sau liều đầu tiên của COVID-19 AstraZeneca. Khuyến nghị này đã được đưa ra dựa trên bằng chứng cho thấy TTS dường như ít xảy ra hơn ở người lớn tuổi.

COVID-19 AstraZeneca có thể được trao cho những người dưới 50 tuổi khi lợi ích có thể lớn hơn rủi ro và một cá nhân đã đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên sự hiểu biết về rủi ro và lợi ích. Tài liệu này cung cấp thông tin về việc đưa ra quyết định này và cách ATAGI đo lường lợi ích tiềm năng so với rủi ro trong các tình huống khác nhau.

Toàn bộ tài liệu có thể được truy cập thông qua liên kết dưới đây: