Viện Hàn lâm Khoa học Úc: Vắc xin COVID-19 và tính an toàn lâu dài của chúng

Tiêm phòng COVID-19 là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và cộng đồng của chúng ta. Dữ liệu và bằng chứng hiện tại chắc chắn ủng hộ tính an toàn lâu dài của vắc xin COVID-19. 

Bài viết này thảo luận về các quy trình an toàn khác nhau hiện đang áp dụng cho vắc xin COVID-19 để đảm bảo rằng chúng tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nghiêm trọng.

Để đọc bài viết đầy đủ, bấm vào liên kết dưới đây:
Vắc xin COVID-19 và tính an toàn lâu dài của chúng

 


The Conversation: COVID vaccines for 5 to 11 year old’s are inching closer. Here’s what we know so far

This week, the US Food and Drug Administration (FDA) has authorised the provisional use of the Pfizer COVID-19 vaccine in children between the age of 5 to 11 years. Children will receive two doses of the vaccine, at a reduced dose (one-third of the adult dose) administered approximately three weeks apart.

Pfizer has submitted a partial application to Australia’s Therapeutic Goods Administration (TGA) and is currently on track to supply the remaining data over the next two weeks. Once approved, the Australian Technical Advisory Group on Immunisations (ATAGI) will advise the government on timing the rollout.

Current data suggests a clear advantage to immunising children against COVID-19, including protecting them from severe complications associated with the Delta variant, and helping to minimise the spread of the virus amongst the more vulnerable in the community.

Follow this link to read the full article:

COVID vaccines for 5 to 11 year old’s are inching closer. Here’s what we know so far

 


Tài nguyên giáo dục mới: Khóa học thế hệ tiếp theo về COVID và trẻ em

MVEC đã hợp tác với nhóm tại Thế hệ tiếp theo trong một tài nguyên mới có Tiến sĩ Daryl Cheng để cung cấp các chiến lược hữu ích nhằm đưa trẻ em trở lại trường học một cách an toàn và giảm lây truyền COVID-19 trong nhóm này.

Nội dung khóa học phản ánh những nỗ lực kết hợp của bác sĩ nhi khoa tiêm chủng, bác sĩ người lớn, y tá tiêm chủng, bệnh truyền nhiễm và chuyên gia dị ứng, cũng như các nhóm kiểm soát nhiễm trùng. Thông tin hoạt động để cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cho phụ huynh và cộng đồng nhằm đảm bảo quá trình chuyển đổi an toàn sang trạng thái bình thường mới của COVID.

Để đăng ký khóa học miễn phí này, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới:

Khóa học Next Generation: Covid và những đứa trẻ