Lời khuyên của ATAGI về khoảng cách giữa các liều vắc-xin COVID-19 mRNA và nhiễm trùng sau khi tiêm vắc-xin COVID-19

ATAGI đã cung cấp lời khuyên cập nhật về khoảng cách giữa các liều vắc-xin COVID-19 mRNA và tình trạng nhiễm trùng sau khi tiêm vắc-xin COVID-19. 

Hiện tại, người ta khuyến nghị nên kéo dài khoảng cách liều giữa các liều cơ bản của vắc xin mRNA COVID-19 lên 8 tuần, với khoảng cách liều kéo dài cho thấy cải thiện hiệu quả và đáp ứng miễn dịch đối với việc tiêm vắc xin, cũng như có khả năng làm giảm nguy cơ viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim. 

ATAGI cũng đã khuyến nghị hoãn tiêm vắc-xin COVID-19 3 tháng sau khi nhiễm COVID-19 để tối ưu hóa khả năng bảo vệ.

Để đọc đầy đủ các đề xuất được cập nhật, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới. 

Lời khuyên của ATAGI về khoảng cách giữa các liều vắc-xin COVID-19 mRNA và nhiễm trùng sau khi tiêm vắc-xin COVID-19


Hướng dẫn lâm sàng của ATAGI về các lỗi tiêm vắc xin COVID-19

ATAGI has provided the below guidance for clinicians outlining the appropriate management of common COVID-19 vaccine administration errors. It includes scenarios where the vaccine is administered in the following circumstances:

  • Via the incorrect site/route
  • At a higher/lower dose
  • Following incorrect storage and handling
  • In an unapproved age group
  • Mixed vaccine schedules
  • With incorrect intervals

It is important to note that in Victoria, any vaccine administration error should be reported to SAEFVIC. Following the identification of a vaccine error, open disclosure with the vaccine recipient is important and addressing the cause of the error will prevent errors from occurring again in the future.

To read the full guideline, follow the link below:

Hướng dẫn lâm sàng của ATAGI về các lỗi tiêm vắc xin COVID-19


Cập nhật ATAGI sau cuộc họp hàng tuần về COVID-19 – ngày 16 tháng 2 năm 2022

ATAGI đã tổ chức cuộc họp hàng tuần vào Thứ Tư, ngày 16 tháng 2 để thảo luận về những phát triển và khuyến nghị mới nhất liên quan đến tiêm chủng COVID-19.  

Cuộc họp đã đề cập đến việc sử dụng vắc xin COVID-19 của Moderna cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi, cũng như việc sử dụng vắc xin COVID-19 của Novavax như một liều nhắc lại và các khuyến nghị về khoảng cách giữa các liều vắc xin cho trẻ em.  

Để đọc bản cập nhật đầy đủ, hãy theo liên kết dưới đây:
Cập nhật ATAGI sau cuộc họp hàng tuần về COVID-19 – ngày 16 tháng 2 năm 2022 

 

 

 

 


Omicron variant: will the COVID-19 Pfizer, Moderna, AstraZeneca vaccines protect you?

Scientists around the world are looking at whether protective antibodies in the current COVID-19 vaccines are “sufficiently high” to cover the new Omicron strain. Additionally, the WHO and governments are assessing the severity of the new variant. 

Vaccine makers, including Pfizer and Moderna have been working on “next-generation” mRNA vaccines that would be able to target particular variants circulating. Current data suggests that the COVID-19 vaccines used in Australia will protect against severe disease. 

To read the full article, please click on the link below:

Omicron variant: will the COVID-19 Pfizer, Moderna, AstraZeneca vaccines protect you?