Cập nhật ATAGI sau cuộc họp hàng tuần về COVID-19 – ngày 12 tháng 1 năm 2022

Theo dữ liệu gần đây, ATAGI khuyến cáo rằng trẻ em bị suy giảm miễn dịch nghiêm trọng trong độ tuổi từ 5 đến 11 tuổi nên được tiêm vắc xin 3thứ liều cơ bản của vắc-xin COVID-19 để tối ưu hóa khả năng bảo vệ chống lại nhiễm trùng COVID-19.

Dữ liệu hiện tại chưa xác định được bất kỳ dấu hiệu an toàn đáng lo ngại nào trong nhóm thuần tập này. ATAGI tiếp tục xem xét và theo dõi chặt chẽ các báo cáo về tính an toàn và hiệu quả của vắc xin COVID-19 ở nhóm tuổi này.

Tuyên bố này cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn về cuộc họp tháng 1 của ATAGI, bao gồm các khuyến nghị và cân nhắc mới nhất về tính an toàn và hiệu quả của vắc xin COVID-19 ở trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

Để đọc tuyên bố đầy đủ, hãy theo liên kết dưới đây:
Cập nhật ATAGI sau cuộc họp hàng tuần về COVID-19 - ngày 12 tháng 1 năm 2022


Omicron variant: will the COVID-19 Pfizer, Moderna, AstraZeneca vaccines protect you?

Scientists around the world are looking at whether protective antibodies in the current COVID-19 vaccines are “sufficiently high” to cover the new Omicron strain. Additionally, the WHO and governments are assessing the severity of the new variant. 

Vaccine makers, including Pfizer and Moderna have been working on “next-generation” mRNA vaccines that would be able to target particular variants circulating. Current data suggests that the COVID-19 vaccines used in Australia will protect against severe disease. 

To read the full article, please click on the link below:

Omicron variant: will the COVID-19 Pfizer, Moderna, AstraZeneca vaccines protect you? 


Moderna says new vaccine for Omicron variant may be ready in early 2022

Moderna Inc. Chief Medical Officer Paul Burton has announced that they are working rapidly to test the current vaccine against the Omicron variant and studying two booster candidates. 

Current data suggests that protection against the new strain still exists, depending on the length of time passed from an individual's second vaccine dose. 

To read the full article, please follow the link below:

Moderna says new vaccine for Omicron variant may be ready in early 2022  

 


Cuộc trò chuyện: Thuốc xịt mũi, miếng dán không kim, khả năng miễn dịch bền vững: hướng tới thế hệ vắc xin COVID tiếp theo

Đại dịch COVID-19 đã kéo dài những tiến bộ y tế và đổi mới công nghệ nhanh chóng. Trong 20 tháng qua, chúng ta đã trải qua một loạt các loại vắc-xin mới đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh tật.

Các nhà khoa học và nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đang nghiên cứu thế hệ vắc xin COVID tiếp theo để giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến suy giảm khả năng miễn dịch, bảo quản và phân phối cũng như do dự tiêm vắc xin. Tập trung nỗ lực vào việc làm cho việc tiêm chủng trở nên dễ dàng hơn, mang lại khả năng miễn dịch bền vững hơn và bảo vệ chống lại các biến thể trong tương lai

Bài viết này xem xét các cân nhắc khác nhau đối với nghiên cứu và công nghệ trên toàn thế giới sẽ lần lượt dẫn đến thế hệ vắc xin COVID tiếp theo.

Theo liên kết để đọc toàn bộ bài viết: Thuốc xịt mũi, miếng dán không cần kim tiêm, miễn dịch bền vững: hướng tới thế hệ vắc xin COVID tiếp theo