Một phân tích dữ liệu ở Israel đã điều tra số ca mắc COVID-19 mới và số ca nhập viện sau chiến dịch tiêm chủng bắt đầu vào tháng 12 năm 2020. Tại thời điểm phân tích, 80% của những người trên 60 tuổi đã được tiêm chủng. Dữ liệu cho thấy mức giảm 49% trong các trường hợp mắc COVID-19, giảm 36% trong các trường hợp nhập viện liên quan đến COVID-19 và giảm 29% ở những bệnh nhân bị bệnh nặng so với ba tuần trước ở nhóm tuổi này.

Đọc thêm bên dưới:

MedRxiv: Mô hình diễn biến của đại dịch COVID-19 sau khi triển khai chương trình tiêm chủng rộng rãi trên toàn quốc