Chính phủ Úc đã mở rộng tiêu chí đủ điều kiện tiêm vắc xin để cho phép những người trong độ tuổi 16-39 thuộc nhóm ưu tiên được tiêm vắc xin Pfizer.

Để tìm hiểu thêm về tính đủ điều kiện cho những người từ 16 đến 39 tuổi trong chương trình tiêm chủng COVID-19, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới.
Chương trình tiêm chủng COVID-19 của Chính phủ Úc dành cho những người từ 16 đến 39 tuổi.