Theo dõi đánh giá thường xuyên kiểm tra sự an toàn và hiệu quả của Pfizer-BioNTech bởi Ủy ban giám sát dữ liệu độc lập bên ngoài (DMC), dữ liệu Đã chứng minh cái đó trong khi không có lo ngại về an toàn,  khả năng sinh miễn dịch của liệu trình cơ bản hai liều bao gồm 3µg liều lượng trong đoàn hệ từ 6 đến 24 tháng tuổi được đáp ứng không thua kém, but not in the 2 – 5 year old group.

Công ty cũng đã thông báo rằng họ sẽ tiếp tục nghiên cứu đánh giá một phần ba  3µg liều lượng vắc xin COVID-19 cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi để chọn liều phù hợp nhằm tối đa hóa hồ sơ rủi ro-lợi ích ở nhóm tuổi này. 

Để biết thêm thông tin về nghiên cứu này và những phát hiện của nó, hãy theo liên kết dưới đây:  

Pfizer và BioNTech cung cấp thông tin cập nhật về các nghiên cứu đang diễn ra về vắc xin COVID-19