PHN sẽ tổ chức một hội thảo trực tuyến dành cho các bác sĩ đa khoa vào Thứ Tư, ngày 30 tháng 6 với sự góp mặt của một nhóm diễn giả chuyên gia bao gồm A/Prof Nigel Crawford của MVEC. Chủ đề của hội thảo trên web là Chăm sóc ban đầu xác định và quản lý huyết khối với hội chứng giảm tiểu cầu (TTS) và sẽ bao gồm:

  • sinh bệnh học
  • tỷ lệ mắc bệnh mới nhất trong các nhóm tuổi
  • tỷ lệ mắc các loại lâm sàng TTS khác nhau
  • trình bày và nhận dạng
  • Hướng dẫn quản lý GP.

Thông tin thêm và chi tiết về đăng ký có thể được tìm thấy thông qua liên kết dưới đây:

Hội thảo trực tuyến PHN: Xác định và quản lý huyết khối trong chăm sóc ban đầu với hội chứng giảm tiểu cầu (TTS)