Bộ Y tế Chính phủ Úc đã xuất bản một nguồn thông tin mới dành cho các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu để xác định và quản lý huyết khối với hội chứng giảm tiểu cầu (TTS) sau COVID-19 AstraZeneca.

Để đọc đầy đủ tài liệu, vui lòng tham khảo liên kết sau:

Bộ Y tế Chính phủ Úc: Phương pháp chăm sóc ban đầu đối với huyết khối với hội chứng giảm tiểu cầu sau khi tiêm vắc xin COVID-19 AstraZeneca