The Therapeutic Goods Administration (TGA) has granted provisional determination to Pfizer’s COVID-19 vaccine, Comirnaty™ như một phần của quy trình đăng ký nhằm giảm giới hạn độ tuổi tiêm vắc-xin đã được phê duyệt từ 16 tuổi trở lên, cho những người từ 12 tuổi trở lên.

Quyết định tạm thời là bước đầu tiên trong quá trình đăng ký tạm thời lối đi. Lộ trình đăng ký tạm thời cung cấp một cơ chế chính thức và minh bạch để đẩy nhanh quá trình đăng ký các loại thuốc mới có triển vọng dựa trên dữ liệu lâm sàng sơ bộ. Có quyết định tạm thời không có nghĩa là đăng ký tạm thời sẽ được cấp.

Để đọc thêm theo liên kết dưới đây:

Provisional determination granted to Pfizer in relation to COVID 19 vaccine, COMIRNATY – for use in individuals 12 years of age and older