Các Trung tâm giáo dục vắc xin (VEC) tại Children’s Hospital of Philadelphia (CHoP) gần đây đã ra mắt một trang tài nguyên mới trả lời các câu hỏi phổ biến liên quan đến sự phát triển và tính an toàn của vắc xin COVID-19. Độc giả cũng được khuyến khích gửi câu hỏi của riêng mình trực tiếp đến nhóm VEC để được trả lời.

Để truy cập sáng kiến này, vui lòng theo liên kết đây