Bộ trưởng Y tế Liên bang Greg Hunt đã công bố giới thiệu một hạng mục MBS mới được tạo ra để đối phó với tình trạng do dự vắc-xin ngày càng tăng liên quan đến việc báo cáo rộng rãi về tình trạng hiếm gặp, huyết khối với hội chứng giảm tiểu cầu, sau khi nhận vắc-xin COVID-19 AstraZeneca. Vật phẩm mới của Medicare, được gọi là vật phẩm tương đương Cấp độ B, sẽ cung cấp cho bệnh nhân trên 50 tuổi khoản chiết khấu $38,75 khi nhận tư vấn về vắc-xin COVID từ bác sĩ đa khoa của họ.

Việc giới thiệu chương trình này sẽ cho phép các bác sĩ đa khoa có nhiều thời gian hơn để giải quyết các mối quan tâm của bệnh nhân và cung cấp hỗ trợ trong việc đưa ra các quyết định sáng suốt được coi là rất quan trọng để tăng tỷ lệ tiêm chủng.

Để đọc thêm, hãy theo liên kết dưới đây:
RACGP: Chính phủ công bố số mặt hàng MBS tư vấn vắc xin mới