Tiêm chủng cho trẻ em chống lại COVID-19 đảm bảo khả năng bảo vệ mạnh mẽ hơn, lâu dài hơn so với việc lây nhiễm. Để xây dựng khả năng miễn dịch tốt nhất, ATAGI khuyến nghị trẻ em từ 5 đến 11 tuổi nên tiêm 2 liều cơ bản vắc xin COVID-19 của Pfizer, cách nhau 8 tuần.  

Bài viết Nuôi dạy con cái này được phát triển với sự cộng tác với MVEC khám phá sự an toàn, hiệu quả và các khuyến nghị cho tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi chống lại COVID-19. 

Để đọc toàn bộ bài viết, hãy theo liên kết dưới đây: 

Tiêm phòng COVID-19 và trẻ em: 5-11 tuổi