MVEC đã hợp tác với Mạng lưới Nuôi dạy Trẻ em để phát triển một nguồn tài nguyên mới tập trung vào việc cung cấp các khuyến nghị về vắc-xin COVID-19 cho phụ nữ đang mang thai, đang cho con bú hoặc dự định mang thai.

Để xem bài viết này theo liên kết dưới đây:

Tiêm phòng COVID-19: mang thai và cho con bú

Thông tin thêm về vắc-xin cho phụ nữ mang thai và cho con bú có thể được tìm thấy qua các trang tham khảo tiêm chủng của chúng tôi dưới đây:

MVEC: Chủng ngừa bà mẹ trong thời gian mang thai

MVEC: Nuôi con bằng sữa mẹ và tiêm chủng