Sự kiện miniseries Cập nhật vắc-xin lâm sàng (CVU) tiếp theo, vắc-xin COVID-19: tham gia, truyền thông và an toàn, sẽ được tổ chức trực tuyến vào thứ Ba ngày 9 tháng 3 năm 2021.

Chúng tôi rất vui mừng chào đón hội thảo của chúng tôi, những người sẽ trình bày về sự tham gia, tham gia và truyền thông của các bên liên quan đến vắc xin COVID-19, cũng như đưa ra thông tin cập nhật về Dịch vụ Tiêm chủng Chuyên gia Victoria (VicSIS) và an toàn vắc xin quốc tế.

Bạn có thể tìm thấy toàn bộ chương trình của sự kiện miễn phí này qua trang Sự kiện của chúng tôi và liên kết bên dưới:

CVU mini: ngày 9 tháng 3 năm 2021