MVEC invites you to Save the Date for our next CVU mini!

Ngày: Monday 12 April, 2021
Thời gian: 7:00pm – 8:30pm AEST

Thông tin chi tiết và thông tin đăng ký sẽ sớm có trên trang sự kiệnCổng thông tin giáo dục.

Để cập nhật những tin tức mới nhất của chúng tôi, bao gồm các sự kiện sắp tới, bạn có thể đăng ký kênh của chúng tôi bản tin hàng tuần.