MVEC vui mừng thông báo rằng Cập nhật vắc xin lâm sàng ảo (CVU) ảo đầu tiên của chúng tôi sẽ được tổ chức vào Ngày 7 tháng 12 năm 2020.

Chi tiết chương trình và thông tin bán vé sẽ được thông báo trong thời gian sớm nhất.