Do yêu cầu tiêm chủng COVID-19 ở Victoria, một nguồn thông tin mới Hướng dẫn thảo luận về miễn trừ y tế đã được tạo ra để hỗ trợ các bác sĩ lâm sàng với quá trình này.

Hướng dẫn thảo luận này dành cho các bác sĩ đa khoa và các chuyên gia y tế khác, những người có thể tham gia vào các cuộc trò chuyện về vắc-xin và được phép cung cấp miễn trừ y tế đối với việc tiêm chủng. Nó được thông báo bởi nghiên cứu về truyền thông vắc-xin, giảm leo thang và kinh nghiệm lâm sàng.

Nghiên cứu cung cấp các mẹo và chiến lược đối thoại hữu ích để quản lý mọi xung đột nếu cần.

Bạn có thể truy cập hướng dẫn thảo luậnđây.

Để biết thêm thông tin về miễn trừ y tế, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới:
MVEC: Hướng dẫn tiêm chủng bắt buộc COVID-19 ở Victoria