Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) đã tạm thời phê duyệt liều tăng cường vắc-xin COVID-19 của Pfizer Australia Pty Ltd, COMIRNATY, cho những người từ 18 tuổi trở lên.

Sự chấp thuận của TGA có nghĩa là vắc xin Pfizer COVID-19 đã được chứng minh là an toàn và hiệu quả để tăng cường khả năng bảo vệ cho những người từ 18 tuổi trở lên thông qua một liều nhắc lại được cung cấp ít nhất sáu tháng sau khi hoàn thành liệu trình cơ bản gồm hai liều vắc xin COVID-19 . Liệu trình chính có thể là bất kỳ loại vắc xin COVID-19 nào được đăng ký sử dụng tại Úc.

Nhóm tư vấn kỹ thuật về tiêm chủng Úc (ATAGI) sẽ sớm cung cấp thêm lời khuyên về việc sử dụng thuốc tăng cường cho chính phủ.

Để đọc toàn bộ tuyên bố, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới:
TGA phê duyệt các liều tăng cường của vắc xin Pfizer COVID-19, COMIRNATY