Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) đã phê duyệt việc sử dụng vắc xin Pfizer cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi.

Nhóm Tư vấn Kỹ thuật về Tiêm chủng (ATAGI) hiện sẽ xem xét phê duyệt này và đưa ra lời khuyên chuyên môn về nhóm thanh thiếu niên nào nên được ưu tiên triển khai vắc xin cũng như cách thức và thời điểm tiêm vắc xin.

Để đọc toàn bộ tuyên bố, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới:
TGA phê duyệt vắc xin Pfizer COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 15 tuổi