Sau quá trình xem xét kỹ lưỡng, được thông báo bởi chuyên gia và lời khuyên độc lập từ Ủy ban Cố vấn về Vắc xin (ACV), TGA đã cấp phê duyệt tạm thời cho vắc xin COVID-19 của Đại học Oxford/AstraZeneca.

Đăng ký tạm thời sẽ cho phép Vắc xin COVID-19 AstraZeneca được dùng cho những người từ 18 tuổi trở lên để phòng ngừa bệnh COVID-19 do SARS-CoV-2 gây ra. Liệu trình 2 liều có thể được thực hiện cách nhau 4-12 tuần, với các liều ưu tiên của ATAGI cách nhau 12 tuần. Trong một số trường hợp nhất định, khoảng thời gian 4 tuần có thể chấp nhận được.

Đáng chú ý, không có mối lo ngại nào về tính an toàn được tiết lộ trong các thử nghiệm lâm sàng liên quan đến bệnh nhân > 65 tuổi và đã chứng minh được phản ứng miễn dịch mạnh mẽ. Tuy nhiên, do không đủ số lượng người tham gia bị nhiễm SARS-CoV-2 trong độ tuổi này nên không thể xác định chính xác hiệu quả. Do đó, việc chủng ngừa cho các cá nhân trong độ tuổi này nên được quyết định theo từng trường hợp cụ thể.

Việc cung cấp vắc-xin này ban đầu sẽ được nhập khẩu từ nước ngoài, sau đó tiếp tục cung cấp vắc-xin sẽ được sản xuất tại Úc.

Để đọc thông cáo báo chí đầy đủ theo liên kết dưới đây:

TGA provisionally approves AstraZeneca’s COVID-19 vaccine