Sau quá trình xem xét kỹ lưỡng và độc lập, Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) đã phát hiện ra rằng Comirnaty, ứng cử viên vắc-xin COVID-19 của Pfizer/BioNTech, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về an toàn và hiệu quả cần thiết để phê duyệt tạm thời. Nó hiện đã được phê duyệt tạm thời để sử dụng cho những người từ 16 tuổi trở lên để chủng ngừa chủ động nhằm ngăn ngừa bệnh COVID-19.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng tham khảo các liên kết dưới đây:

TGA phê duyệt tạm thời vắc xin COVID-19 của Pfizer

COVID-19 vaccine: Pfizer Australia – COMIRNATY BNT162b2 (mRNA)

Để biết thêm thông tin về lộ trình phê duyệt vắc xin tạm thời, vui lòng tham khảo trang tham khảo của chúng tôi bên dưới:

MVEC: Đăng ký tạm thời (các) vắc xin COVID-19 tại Úc