Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) đã phê duyệt các điều kiện vận chuyển và bảo quản rộng hơn đối với Comirnaty™ (vắc xin COVID-19 của Pfizer).

Việc bảo quản Comirnaty™ trong thời gian dài vẫn yêu cầu nhiệt độ cực lạnh từ -90°C đến -60°C. Các lọ chưa mở có thể được bảo quản và vận chuyển ở nhiệt độ tủ đông trong nước (-25°C đến -15°C) trong tối đa 2 tuần. Các lọ được bảo quản hoặc vận chuyển ở nhiệt độ tủ đông trong nước có thể được đưa trở lại kho bảo quản cực lạnh dài hạn trong thời hạn sử dụng ban đầu của sản phẩm. Các lọ chưa mở có thể được bảo quản trong tối đa 5 ngày ở nhiệt độ từ 2°C đến 8°C. Sau khi rã đông, không thể cấp đông lại Comirnaty™.

Sau khi pha loãng, Comirnaty™ có thể được bảo quản hoặc vận chuyển ở nhiệt độ phòng lên đến 30°C trong tối đa 6 giờ trong lọ hoặc ống tiêm.

Các Thông tin sản phẩm chứa các yêu cầu lưu trữ và vận chuyển cập nhật nhất.

Toàn bộ tuyên bố TGA có thể được truy cập thông qua liên kết bên dưới:

TGA: Các điều kiện vận chuyển và bảo quản rộng rãi hơn đối với vắc xin Pfizer COVID-19 hiện đã được phê duyệt