Bộ trưởng Y tế Greg Hunt đã thông báo rằng từ thứ Sáu, ngày 1 tháng 10, người Úc từ 60 tuổi trở lên sẽ có thể tiêm Pfizer và Moderna bất kể họ sống ở đâu, mở rộng lựa chọn vắc xin cho hơn 300.000 người lớn tuổi đang chờ tiêm vắc xin.

Ngoài ra, cũng có thông báo rằng Victoria sẽ nhận thêm 88.900 liều Moderna để hỗ trợ các phòng khám của tiểu bang tập trung vào những người dưới 60 tuổi, trong khi bác sĩ gia đình và các hiệu thuốc sẽ tập trung tiêm chủng cho những người từ 60 tuổi trở lên.

Để đọc toàn bộ bài báo, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới:
The Age: Vắc xin Pfizer và Moderna Covid hiện có sẵn cho tất cả người Úc trên 60 tuổi