Vắc xin COVID-19 mang lại sự bảo vệ an toàn và hiệu quả chống lại căn bệnh nghiêm trọng và được đặc biệt khuyên dùng cho mọi người trên 5 tuổi. Mặc dù trẻ em thường gặp các triệu chứng bệnh nhẹ hơn so với người lớn, nhưng dữ liệu của Hoa Kỳ thu được trong đợt gia tăng Omicron trong các trường hợp cho thấy tỷ lệ nhập viện ở trẻ em dưới 5 tuổi tăng đột biến.

Bài viết này khám phá phản ứng miễn dịch đối với vắc-xin COVID-19 ở trẻ em ở các nhóm tuổi khác nhau, những cân nhắc về tính an toàn và hiệu quả khi tiêm vắc-xin cho trẻ em dưới 5 tuổi và lịch trình gần đúng cho các bước tiếp theo liên quan đến nhóm này.

Để đọc bài viết đầy đủ, xin vui lòng bấm vào liên kết dưới đây.

Cuộc trò chuyện: Vắc xin COVID-19 dành cho trẻ nhỏ nhất có thể sắp được cấp phép – một bác sĩ nhi khoa giải thích cách chúng đang được thử nghiệm