Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) đã tạm thời phê duyệt liều vắc xin Moderna COVID-19 dành cho trẻ em từ sáu tháng tuổi.  

Tiến sĩ Daryl Cheng của MVEC, cùng với A/Prof Margie Danchin, khám phá những điều cha mẹ cần biết trước khi Úc triển khai vắc xin Moderna trong nhóm này, bao gồm tính an toàn và hiệu quả của vắc xin cũng như lợi ích và ý nghĩa của việc tiêm vắc xin cho nhóm tuổi này trong nhóm tuổi này. bài viết này.  

Để đọc toàn bộ bài báo, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới:
Cuộc trò chuyện: Vắc xin COVID cho trẻ em dưới 5 tuổi sắp có. Đây là những gì cha mẹ cần biết