Với hơn 2.400 người hiện đang nằm viện, Nhóm Cố vấn Kỹ thuật Tiêm chủng Úc (ATAGI) khuyến nghị người Úc từ 16 tuổi trở lên tiêm vắc xin tăng cường COVID-19 để đảm bảo mức độ bảo vệ cao chống lại bệnh nghiêm trọng và việc nhập viện. Một liều nhắc lại của vắc-xin COVID, ba tháng sau khi hoàn thành liệu trình cơ bản có thể mang lại mức độ bảo vệ chống lại Omicron tương tự như hai liều cơ bản chống lại Delta. 

Ngoài ra, dữ liệu cho thấy rằng liều tăng cường gây ra tác dụng phụ nhẹ hơn so với 2 liều đầu tiên với ít hơn 1% số người báo cáo cần được tư vấn y tế. 

Bài viết này khám phá những lợi ích của vắc xin nhắc lại so với 2 liều cơ bản, khuyến nghị về khung thời gian để tiêm vắc xin nhắc lại sau khi nhiễm COVID và liệu có cần bổ sung liều vắc xin nào trong tương lai hay không.  

Theo liên kết dưới đây để đọc toàn bộ bài viết:

Thuốc tăng cường COVID gây ra nhiều hay ít tác dụng phụ? Làm thế nào nhanh chóng để bảo vệ suy yếu? Câu hỏi của bạn đã được trả lời