Các thử nghiệm lâm sàng tiếp theo đối với ứng cử viên vắc-xin UQ/CSL COVID-19 đã bị hủy bỏ sau khi kết quả giai đoạn 1 cho thấy những người tham gia đã trả lại kết quả xét nghiệm HIV 'dương tính giả'. Vắc xin UQ/CSL sử dụng công nghệ kẹp phân tử liên quan đến các thành phần của protein HIV. Những thành phần này không thể gây nhiễm HIV, tuy nhiên những người tham gia đã được chứng minh là tạo ra kháng thể chống lại HIV, sau đó dẫn đến kết quả xét nghiệm HIV dương tính giả.

Bài viết sau đây xác nhận rằng không có mối lo ngại về an toàn nào được xác định. Nó gợi ý rằng các nhà nghiên cứu đã hành động phù hợp để hạn chế sự lo lắng không cần thiết về kết quả xét nghiệm không chính xác và để củng cố niềm tin của công chúng vào chương trình vắc xin COVID-19 trong tương lai.

Để đọc bài viết đầy đủ theo liên kết dưới đây:

Cuộc trò chuyện: Làm thế nào mà vắc xin của Đại học Queensland/CSL thất bại do xét nghiệm HIV 'dương tính giả'? Một chuyên gia vắc-xin giải thích