Các nghiên cứu gần đây cho thấy tải lượng vi-rút cao nhất tương tự ở những người được tiêm vắc-xin mắc bệnh COVID-19 so với những người không được tiêm vắc-xin mắc bệnh COVID, đặt ra câu hỏi xung quanh tác động của việc tiêm vắc-xin đối với việc ngăn ngừa lây truyền.

Bài viết này thảo luận về những phát hiện từ các nghiên cứu gần đây về tải lượng vi-rút và tìm hiểu sâu hơn về tác động của việc tiêm chủng đối với những người mắc bệnh đột phát. Nó đặc biệt nhấn mạnh cách những người được tiêm vắc-xin mắc bệnh đột phát có thể loại bỏ vi-rút nhanh hơn, có mức độ vi-rút tổng thể thấp hơn và do đó ít lây nhiễm hơn.

Để đọc toàn bộ bài báo, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới:
Cuộc trò chuyện: Không, những người đã được tiêm phòng không 'lây nhiễm' như những người chưa được tiêm phòng nếu họ mắc COVID