Để phòng ngừa, cơ quan quản lý dược phẩm của Vương quốc Anh đã khuyến cáo rằng những người có tiền sử dị ứng đáng kể không nên tiêm vắc xin Pfizer/BioNTech COVID-19 sau khi có 2 người bị dị ứng. Bài viết sau đây chỉ ra mức độ phổ biến dị ứng với vắc-xin are, why these types of reactions weren’t noted in clinical trials and the role of ongoing safety surveillance and monitoring.

Để đọc bài viết đầy đủ theo liên kết dưới đây:

Cuộc trò chuyện: Những người bị dị ứng nghiêm trọng đã cảnh báo về vắc xin COVID của Pfizer ngay bây giờ. Nhưng điều đó có thể thay đổi khi có thêm thông tin chi tiết