Sau khi vô tình tiêm liều vắc-xin COVID-19 của Pfizer cao hơn liều khuyến cáo cho hai người chăm sóc người cao tuổi, bài viết sau đây thảo luận về nguyên nhân sự cố này có thể xảy ra và cách chúng ta có thể hướng tới để giảm thiểu nguy cơ sự cố này tái diễn.

Nhìn vào dữ liệu thu thập được từ các thử nghiệm lâm sàng, có thể yên tâm rằng sai lầm này không có tác dụng phụ nghiêm trọng. Trong tương lai, chúng tôi đề xuất rằng việc hỗ trợ giáo dục cho các nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng, cũng như cải thiện cách chúng tôi nắm bắt sai sót, sẽ thúc đẩy niềm tin vào việc triển khai vắc xin COVID-19.

Để đọc bài viết đầy đủ theo liên kết dưới đây:

Cuộc trò chuyện: Khi tiêm chủng cho 26 triệu người Úc, hãy chờ đợi một hoặc hai sai sót. Nhưng chúng ta có thể giảm thiểu nguy cơ lặp lại sự cố quá liều ở Queensland