Gần đây, bạn có thể đã đọc về quan điểm phản đối vắc-xin của Robert F Kennedy Jr sau khi anh ấy xuất hiện trên podcast của Joe Rogan. Robert F Kennedy Jr là người quảng bá thông tin sai lệch về vắc xin trong một thời gian dài.

Mới đây báo cáo từ mạng tin tức MSNBC tại Hoa Kỳ chứng minh sự nguy hiểm trong thế giới thực của thông tin sai lệch về vắc xin.

The report examines how the 2019 measles epidemic in Samoa was linked to Robert F Kennedy’s statements on the measles vaccine. Robert F Kennedy Jr’s anti-vaccine group Children’s Health Defense bolstered a local Samoan anti-vaccine movement which had emerged in response to the 2018 deaths of two children after vaccine administration errors. The anti-vaccine movement misrepresented the vaccine itself as the cause of death, leading to a significant decrease in vaccination rates.

Thông tin sai lệch về vắc-xin không chỉ góp phần gây ra dịch sởi tàn khốc mà còn làm lu mờ các cuộc thảo luận quan trọng liên quan đến sai sót vắc-xin.

Y tá và nhà giáo dục Jessica Stokes-Parish đã viết Mối quan tâm về vắc-xin & SciComm: Phân tích về phản ứng của cộng đồng khoa học đối với Robert F Kennedy Jr. Từ lăng kính truyền thông khoa học, cô ấy phân tích một số chiến lược phổ biến có thể nhằm làm mất uy tín của thông tin sai lệch nhưng không thu hút và giáo dục công chúng.