The World Health Organization’s director-general, Tedros Adhanom, has urged wealthy countries to donate COVID-19 vaccines to poorer nations.

Of the 1.4 billion doses of COVID-19 vaccines administered globally, 44% of those have been administered in high-income countries. Only 0.3% of vaccines have reached the 29 lowest income countries, where 9% of the world’s population call home. The WHO has warned that this inequity in vaccine access could result in 2021 experiencing more death than in the first year of the pandemic. With wealthy countries now looking to vaccinate adolescents and children, the WHO are encouraging these countries to instead donate their vaccines through COVAX. Điều này sẽ cho phép các quốc gia nghèo hơn tiếp cận vắc-xin và bảo vệ nhân viên y tế của họ cũng như các nhóm ưu tiên dễ bị tổn thương.

Để đọc thêm, hãy theo liên kết dưới đây:

The Guardian: Tiêm vắc xin cho người nghèo toàn cầu dễ bị tổn thương trước trẻ em ở các nước giàu, WHO nói