Sổ tay Chủng ngừa Úc hiện có sẵn trong một ứng dụng! Nó có thể được tải xuống từ App Store hoặc Google Play.

Hướng dẫn tải xuống:

  1. Search for “Sổ tay tiêm chủng” in either of the above app stores on the device you wish to add the Handbook App.
  2. Chọn Ứng dụng Cẩm nang Chủng ngừa Úc. (Tùy thuộc vào thiết bị của bạn, điều này có thể có “Bộ Y Tế Úc" hoặc "Thuộc về y học” làm tiêu đề phụ.)
  3. Nhấp vào biểu tượng Tải xuống để bắt đầu.
  4. Khi quá trình tải xuống hoàn tất, bạn có thể mở Ứng dụng.
  5. Lần đầu tiên bạn mở Ứng dụng sẽ mất khoảng 1-2 phút. (Điều này là để lưu trữ tất cả dữ liệu vào thiết bị của bạn.)