Israel đã mở rộng chương trình tiêm chủng COVID-19 của họ bao gồm thanh thiếu niên từ 16 tuổi trở lên, với những loại vắc xin đầu tiên được tiêm cho nhóm tuổi này vào ngày 23 tháng 1.

Tiêm chủng ban đầu ở Israel bắt đầu vào tháng 12 năm 2020, ưu tiên nhân viên y tế, người già và các nhóm có nguy cơ khác. Cho đến nay, 2,5 triệu người đã được tiêm một liều vắc xin Pfizer BioNTech COVID-19, với 900 nghìn người trong số đó cũng đã được tiêm liều thứ hai.

Để đọc thêm, hãy theo liên kết dưới đây:

The Times of Israel: Israel mở rộng chiến dịch tiêm chủng cho thanh thiếu niên từ 16-18 tuổi