Khi Úc bắt đầu triển khai vắc-xin COVID-19, việc ngăn chặn sự lây truyền bệnh và đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng là những mục tiêu dài hạn. Điều này sẽ chỉ được biết đến sau khi vắc-xin đã được tiêm cho một nhóm dân số lớn hơn.

Bài viết sau đây khám phá kinh nghiệm của chúng tôi với các chương trình tiêm chủng trước đây và nêu bật ý tưởng sửa đổi lịch trình khi có thêm thông tin. Chúng tôi khuyến nghị rằng trong bối cảnh vắc-xin COVID-19 và đại dịch toàn cầu, chúng ta phải sử dụng các loại vắc-xin hiện có, sau đó điều chỉnh chương trình sau.

It is suggested that with Australia’s current rate of disease burden, further consideration needs to be given to developing countries to ensure a vaccine is readily available and affordable for all.

Để đọc thêm theo liên kết dưới đây:

Đại học Melbourne: Vừa học vừa làm trong quá trình triển khai vắc xin