Gần đây, các phương tiện truyền thông đã chú ý đến việc Tập đoàn vắc-xin Oxford sử dụng các dòng tế bào bào thai để phát triển ứng cử viên vắc-xin COVID-19 của họ. Các dòng tế bào hiện đang được sử dụng để sản xuất nhiều loại vắc-xin bao gồm vắc-xin thủy đậu, viêm gan A, bệnh dại và vắc-xin MMR. 

The below information from the Children’s Hospital of Philadelphia (CHoP) discusses the background behind using these cell lines in vaccine development as well as any potential ethical or religious concerns surrounding this. 

Thành phần vắc xin- Mô bào thai