Trong podcast này, Viện Milken phỏng vấn Tal Zaks, Giám đốc Y tế của Moderna Therapeutics để thảo luận về việc phát triển ứng cử viên vắc-xin COVID-19 của họ bằng công nghệ RNA thông tin (mRNA). Họ chỉ mất 63 ngày kể từ khi virus được giải mã trình tự cho đến khi ứng cử viên vắc-xin bắt đầu thử nghiệm lâm sàng trên người. Người ta hy vọng rằng công nghệ mới này cũng có thể được áp dụng để điều trị các bệnh di truyền khác. 

Nghe podcast đây