Ức chế miễn dịch đề cập đến hệ thống miễn dịch của một người bị suy yếu, dẫn đến giảm khả năng chống nhiễm trùng. Nó có thể được gây ra bởi một số điều kiện y tế hoặc bằng cách dùng thuốc cụ thể.

Tiêm chủng đặc biệt quan trọng trong bối cảnh ức chế miễn dịch vì các cá nhân có nguy cơ cao phát triển các triệu chứng nghiêm trọng nếu tiếp xúc với các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin. Khả năng bảo vệ khỏi vắc-xin có thể không tối ưu ở nhóm bệnh nhân này và do đó có thể khuyến nghị dùng thêm liều vắc-xin. Ngược lại, một số vắc-xin (vắc-xin sống giảm độc lực) có thể bị chống chỉ định do nguy cơ mắc bệnh liên quan đến vắc-xin.

Gần đây, chúng tôi đã cập nhật trang tham khảo về ức chế miễn dịch và vắc-xin để kết hợp thông tin cụ thể về tiêm chủng COVID-19 đã được trình bày chi tiết trước đây trên một trang riêng. Thông tin về thời gian tiêm chủng, vắc xin được khuyến nghị, vắc xin chống chỉ định và những cân nhắc đối với các bà mẹ đang cho con bú bị ức chế miễn dịch và những người tiếp xúc trong gia đình của những người bị ức chế miễn dịch cũng được đưa vào.

Cập nhật MVEC: Thuốc ức chế miễn dịch và vắc-xin