Chúng tôi đã cập nhật trang vắc-xin COVID-19 của Nuvaxovid (Novavax) để phản ánh các khuyến nghị mới nhất của ATAGI. Vắc xin COVID-19 của Nuvaxovid (Novavax) đã được Cục Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) chấp thuận tạm thời để sử dụng trong đợt tiêm chủng cơ bản cho những người từ 18 tuổi trở lên.

Trang tham khảo của chúng tôi cũng bao gồm các liên kết đến các nguồn và thông tin mới nhất về tính an toàn và hiệu quả của vắc xin Nuvaxovid (Novavax) COVID-19.

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang vắc-xin COVID-19 dành riêng cho MVEC Nuvaxovid (Novavax) của chúng tôi trong liên kết bên dưới.
Cập nhật trang tham khảo MVEC: Nuvaxovid (Novavax) vắc-xin COVID-19