Chính phủ Victoria đang cung cấp Tài trợ tăng cường tiêm chủng COVID-19 cho các hiệu thuốc và cơ sở hành nghề chung quan tâm đến việc tối đa hóa khả năng cung cấp vắc xin của họ trên khắp các khu vực địa lý được xác định có nguy cơ mắc COVID-19 cao hơn.

Các khoản tài trợ được thiết kế để hỗ trợ các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính sử dụng toàn bộ phân bổ vắc xin của họ và tự tin thúc đẩy khả năng tiếp cận trong cộng đồng địa phương của họ cũng như tài trợ cho lực lượng lao động bổ sung hoặc chi phí hoạt động liên quan đến việc tối đa hóa việc sử dụng vắc xin COVID-19.

Để tìm hiểu thêm thông tin về các khoản tài trợ có sẵn, vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới.
Tài trợ Tăng cường Tiêm chủng COVID-19 của Chính phủ Victoria