Vào năm 2021, hệ thống y tế toàn cầu phải đối mặt với những thách thức đáng kể do đại dịch COVID-19 đang diễn ra. Chứng tỏ rằng khi sức khỏe có nguy cơ thì mọi thứ đều có nguy cơ. Tuy nhiên, vẫn có những đột phá và tiến bộ y tế bao gồm các phương pháp điều trị COVID-19 mới, sự ra đời của vắc-xin sốt rét đầu tiên trên thế giới và bệnh bại liệt gần như đã được thanh toán. 

Năm 2022 mang đến một cái nhìn đầy hy vọng về việc chấm dứt đại dịch COVID-19, thông qua việc các quốc gia hợp tác với nhau, thúc đẩy công bằng vắc xin lớn hơn để đạt tỷ lệ tiêm chủng toàn cầu 70%.  

Trong bài viết này, WHO phản ánh những thách thức và thắng lợi của hệ thống y tế toàn cầu trong suốt năm 2021, đồng thời vạch ra một số cơ hội tích cực cho năm mới sắp tới. 

Để đọc toàn bộ bài viết, hãy theo liên kết dưới đây.  

Năm 2021 đầy biến động nhưng chúng ta biết cách chấm dứt đại dịch và tăng cường sức khỏe cho tất cả mọi người trong 2022