Tiểu ban COVID-19 của Ủy ban Cố vấn Toàn cầu về An toàn Vắc xin (GACVS) của WHO đã đưa ra một tuyên bố sau khi xem xét một số ít trường hợp viêm cơ tim được báo cáo ở những người đã tiêm vắc xin COVID-19 mRNA.

Các ca bệnh chủ yếu được báo cáo ở thanh thiếu niên và thanh niên, với triệu chứng khởi phát điển hình xảy ra trong vòng 4 ngày sau khi tiêm chủng. Các báo cáo phổ biến hơn sau khi nhận được liều vắc-xin thứ hai. GACVS lưu ý rằng hầu hết các trường hợp viêm cơ tim đều nhẹ.

Tiểu ban COVID-19 nhắc lại rằng lợi ích của việc tiêm vắc-xin trong việc giảm tử vong và nhập viện do bệnh COVID-19 lớn hơn nguy cơ tiềm ẩn về tác dụng phụ của vắc-xin.

Để đọc thêm theo liên kết dưới đây:

WHO: Tiểu ban COVID-19 của Ủy ban Cố vấn Toàn cầu về An toàn Vắc xin (GACVS) của WHO xem xét các trường hợp viêm cơ tim nhẹ được báo cáo với vắc xin COVID-19 mRNA