Tuần tới là Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới 2023. Để chào mừng, MVEC sẽ chia sẻ một loạt các bài đăng trên mạng xã hội về vắc xin và chủ đề của năm nay: The Big Catch-Up. 

Được tổ chức hàng năm, Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới nhằm nêu bật hành động tập thể cần thiết để bảo vệ mọi người khỏi các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc-xin. 

Là thành viên của Mạng lưới an toàn vắc-xin (VSN) của WHO, MVEC tự hào hỗ trợ WHO và công việc mà tổ chức này thực hiện để bảo vệ mọi người khỏi các bệnh có thể phòng ngừa được bằng vắc-xin. VSN là một mạng lưới các trang web toàn cầu, được xác minh là nguồn cung cấp thông tin an toàn vắc xin đáng tin cậy và đáng tin cậy. 

Để cập nhật các bài đăng của chúng tôi về Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới và hơn thế nữa, hãy theo dõi chúng tôi trên InstagramTwitter @mvecau và trên trang Facebook của chúng tôi Trung tâm giáo dục vắc xin Melbourne – MVEC. 

Chúng tôi thường xuyên đăng thông tin và lời khuyên về tất cả các chủ đề liên quan đến vắc-xin. Chúng tôi cũng chia sẻ các bài báo thú vị và thông tin cập nhật về vắc-xin có liên quan từ các nguồn đáng tin cậy.