Trong tập 3 của loạt bài Đường đến vắc-xin COVID19, người dẫn chương trình của chúng tôi, Phó Giáo sư Nigel Crawford sẽ nói chuyện với Giáo sư Andrew Pollard, Giáo sư về Nhiễm trùng và Miễn dịch Nhi khoa tại Đại học Oxford. Giáo sư Pollard là người đứng đầu Nhóm vắc-xin Oxford, người cùng với Viện Jenner đang điều hành thử nghiệm vắc-xin COVID-19 của Oxford.
 
Họ sẽ thảo luận:
 
  • ​The Oxford Vaccine Centre’s COVID-19 vaccine trial being run by the Oxford Vaccine Group and The Jenner Institute which Professor Pollard is co-leading 
  • How the Oxford Vaccine Group’s previous work on the Middle Eastern Respiratory Syndrome (MERS) coronavirus vaccine enabled them to commence work on a SARS-2 vaccine very quickly, using the same platform
  • Làm thế nào nghiên cứu trước đây về vắc-xin MERS và SARS đã mang lại cái nhìn sâu sắc về sinh học của vi-rút corona và các kháng nguyên có khả năng bảo vệ
  • Mối quan tâm về an toàn vắc-xin trong quá trình phát triển vắc-xin như bệnh tăng cường kháng thể (AED) và vai trò quan trọng của an toàn vắc-xin trong thiết kế và đánh giá thử nghiệm
  • An update on progress of The Oxford Vaccine Centre’s current trials with the ChAdOx1 nCoV-19 vaccine
  • Việc sử dụng nhóm đối chứng trong các thử nghiệm ngẫu nhiên và cách Thử nghiệm vắc xin COVID-19 Oxford đang sử dụng vắc xin viêm não mô cầu trong nhóm đối chứng của họ 
  • Bệnh giảm trong cộng đồng dẫn đến giảm lây truyền và làm phẳng đường cong ảnh hưởng như thế nào đến cả thiết kế thử nghiệm vắc xin và vị trí của các địa điểm nghiên cứu
  • Việc mở rộng quy mô sản xuất vắc xin là cần thiết trong một đại dịch và mức độ quan trọng của việc tiếp cận toàn cầu, công bằng đối với (các) vắc xin khi chúng có sẵn
Tài nguyên:
 
 
Bạn có thể nghe thông qua của chúng tôi trang podcast hoặc qua các liên kết dưới đây: