Luôn cập nhật lịch tiêm chủng và tiêm chủng bổ sung, vẫn là điều cần thiết trong đại dịch COVID-19. Liên quan đến kết quả từ Cuộc thăm dò ý kiến về sức khỏe trẻ em quốc gia của Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia (RCH), chỉ ra tác động của đại dịch đối với việc tiêm chủng, với dữ liệu cho thấy cứ 5 trẻ em thì có 1 trẻ bị trì hoãn việc tiêm chủng kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Các gia đình được nhắc nhở rằng an toàn và nên đến các nhà cung cấp dịch vụ tiêm chủng địa phương (bác sĩ gia đình hoặc hội đồng địa phương) để tiêm chủng, tuy nhiên các phòng khám lái xe qua cũng có sẵn tại Monash Health ở Clayton và RCH ở Parkville. 

Để biết thêm thông tin xin vui lòng tham khảo những điều sau đây:

MVEC: Các phòng khám lái xe tiêm chủng ở Melbourne