Các khuyến nghị lâm sàng đối với vắc-xin COVID-19- lời khuyên tăng cường được cập nhật

Nhóm tư vấn kỹ thuật về tiêm chủng của Úc (ATAGI) đã đưa ra các khuyến nghị cập nhật về việc sử dụng các liều nhắc lại của vắc xin COVID-19:

  • Những người từ 18 tuổi trở lên được khuyến nghị tiêm một liều vắc-xin mRNA (Pfizer hoặc hiện đại), 3 tháng sau khi hoàn thành đợt tiêm chủng cơ bản.
  • Các cá nhân từ 16-17 tuổi được khuyến nghị tiêm một liều Comirnaty (Pfizer) duy nhất làm liều nhắc lại, 3 tháng sau khi hoàn thành đợt điều trị chính. Các thương hiệu vắc-xin COVID-19 thay thế không được đăng ký để sử dụng làm liều tăng cường ở nhóm tuổi này.
  • Trong khi Nuvaxovid (Novavax) không được TGA đăng ký để sử dụng làm liều tăng cường, ATAGI khuyến cáo rằng nó có thể được sử dụng làm liều tăng cường cho những người từ 18 tuổi trở lên trong trường hợp có chống chỉ định với vắc xin mRNA. Dữ liệu về tính an toàn và hiệu quả hỗ trợ việc sử dụng Nuvaxovid như một liều tăng cường còn hạn chế, tuy nhiên không có mối lo ngại nào về mặt lý thuyết.
  • Vaxzevria (AstraZeneca) không còn được khuyến nghị sử dụng như một liều tăng cường. Những cá nhân đã nhận được Vaxzevria (AstraZeneca) dưới dạng liều nhắc lại của họ không cần lặp lại liều nhắc lại của một nhãn hiệu thay thế.

Để biết thêm thông tin về các khuyến nghị của ATAGI về việc sử dụng liều tăng cường vắc xin COVID-19, vui lòng tham khảo các liên kết bên dưới:

Khuyến nghị của ATAGI về việc sử dụng liều tăng cường vắc xin COVID-19


Nhi khoa đương đại: Thử nghiệm vắc xin COVID-19 cho trẻ em của Novavax mang lại kết quả tích cực

Vắc xin COVID-19 tái tổ hợp dựa trên protein của Novavax đã chứng minh hiệu quả tổng thể của 80% trong các thử nghiệm nhi khoa đối với biến thể Delta.  

Thử nghiệm nhi khoa bao gồm 2247 người tham gia là thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12 đến 17, thuộc các nguồn gốc chủng tộc và sắc tộc khác nhau, trên 73 địa điểm ở Hoa Kỳ.  

“Chúng tôi được khuyến khích bởi kết quả trong nhóm dân số vị thành niên này do nhu cầu liên tục về các lựa chọn vắc-xin thay thế fhoặc COVID-19,” Filip Dubovsky, MD, Giám đốc Y tế, Novavax, cho biết trong tuyên bố. 

Để đọc thông cáo báo chí đầy đủ, hãy theo liên kết dưới đây:
Novavax thử nghiệm vắc-xin COVID-19 cho trẻ em mang lại kết quả khả quan 


Cập nhật trang tham khảo MVEC: Nuvaxovid (Novavax) vắc-xin COVID-19

Chúng tôi đã cập nhật trang vắc-xin COVID-19 của Nuvaxovid (Novavax) để phản ánh các khuyến nghị mới nhất của ATAGI. Vắc xin COVID-19 của Nuvaxovid (Novavax) đã được Cục Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) chấp thuận tạm thời để sử dụng trong đợt tiêm chủng cơ bản cho những người từ 18 tuổi trở lên.

Trang tham khảo của chúng tôi cũng bao gồm các liên kết đến các nguồn và thông tin mới nhất về tính an toàn và hiệu quả của vắc xin Nuvaxovid (Novavax) COVID-19.

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng tham khảo trang vắc-xin COVID-19 dành riêng cho MVEC Nuvaxovid (Novavax) của chúng tôi trong liên kết bên dưới.
Cập nhật trang tham khảo MVEC: Nuvaxovid (Novavax) vắc-xin COVID-19


Tuyên bố của ATAGI về việc sử dụng vắc xin Novavax COVID-19 (Nuvaxovid)

Sau hai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 được tiến hành ở Hoa Kỳ/Mexico và ở Vương quốc Anh, Cơ quan Quản lý Sản phẩm Trị liệu (TGA) đã cấp phép tạm thời cho vắc xin COVID-19 của Novavvax ở Úc. 

Vắc xin Novavax COVID-19, còn được gọi là Nuvaxovid (Biocelect Pty Ltd/Novavax Inc) là vắc xin dựa trên protein tăng đột biến với mỗi liều 0,5mL chứa 5 microgam protein tăng đột biến của SARS-CoV-2 và 50 microgam Matrix-M như một chất bổ trợ.

Vắc xin Novavax COVID-19 đã được chứng minh là có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa bệnh COVID-19 có triệu chứng ở người lớn trong lịch trình ban đầu. ATAGI tiếp tục theo dõi dữ liệu về độ an toàn, hiệu quả và khả năng sinh miễn dịch của vắc xin Novavax COVID-19 bao gồm cả các nhóm ưu tiên có nguy cơ cao và sẽ cung cấp các khuyến nghị cập nhật khi được yêu cầu.  

Để đọc toàn bộ tuyên bố ATAGI, hãy theo liên kết bên dưới:
Tuyên bố của ATAGI về việc sử dụng vắc xin Novavax COVID-19 (Nuvaxovid)